Yhteystietoni


Ollaan yhteydessä!

  • +358 50 571 9080
  • heidi.rosback@konseptio.com
  • Toimin verkossa ja Uudenmaan alueella. Tilauksesta myös muualla Suomessa.
  • https://www.linkedin.com/in/heidirosback/