Henkilötietolaki (523/1999) 10 §.

Yritys / Rekisterinpitäjä

Konseptio (KettuConsulting Oy)

2520406-9 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heidi Rosbäck
info@konseptio.com

Rekisteröidyt

Rekisteröityjä ovat Konseption asiakkaat ja ilmoitetut yhteyshenkilöt sekä mahdolliset tulevat asiakkaat, joiden kanssa on neuvoteltu yrityksen palveluiden ostamisesta.

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja säilytysaika

Rekisterin tarkoitus on asiakkuuksien hallinta, yhteydenpito ja laskutus. Tietoja voidaan käyttää myös tiedotukseen, tilastollisiin tarkoituksiin, palveluiden ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseen sekä suostumuksella asiakastiedotteiden lähettämiseen, markkinointiin ja mainontaan. Asiakkaan tietoja säilytetään niin kauan kuin Konseption asiakkuuden voidaan katsoa jatkuvan. Potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan kuin niiden säilyttäminen nähdään tarpeelliseksi toimeksiannon aikaansaamiseksi.

Asiakassuhteen aikana käytyjen terapia- ja valmennuskeskustelujen sisältöjä ei tallenneta digitaaliseen muotoon. Yhteiskehittämisessä ja fasilitoiduissa tilaisuuksissa tuotettu sisältö ja materiaali tallennetaan ja jaetaan asiakkaan kanssa sovitulla tavalla.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimi, yhteystiedot ja vastuualue
 • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
 • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten asiakassuhteen lisätiedot, ostetut palvelut, laskutustavat, laskutetut ja laskutettavat palvelut
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käyttämästä tietojaan markkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytettävät tiedot. Tiedot saa rekisteristä kirjallisella pyynnöllä. Pyynnön käsittelyn jälkeen tiedot toimitetaan asiakkaalle erikseen sovitulla tavalla. Mikäli asiakas havaitsee tiedoissa virheellisyyksiä tai puutteita, tiedot korjataan kirjallisesta pyynnöstä mahdollisimman pian. Yhteydenotot osoitteeseen info@konseptio.com

Rekisteröidyllä on lisäksi seuraavat oikeudet:

 • saada tieto henkilötietojen käsittelystä
 • päästä omiin tietoihin ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
 • vaatia virheellisen henkilötiedon oikaisua sekä näiden tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojen poistamista
 • peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän kokee tietojensa käsittelyn rikkovan tietosuojalainsäädäntöä
 • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään, asiakkaan kotisivuilta tai muulla vastaavalla tavalla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Mikäli asiakkaan henkilötietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle, kuten esimerkiksi Konseption yhteistyökumppanille, ilmoitetaan siitä asiakkaalle suullisesti tai kirjallisesti erikseen. Kenenkään henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle ilman asianosaisen erillistä suullista tai kirjallista hyväksyntää.

Rekisterin suojaus

Konseptio varmistaa, että kaikki asiakkaiden tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja suurella huolella. Asiakkaan henkilötiedot on suojattu virustorjunta- ja vakoiluohjelmien poisto-ohjelmilla verkossa. Muilla kuin Konseption valtuuttamilla, salassapitovelvollisilla henkilöillä ei ole pääsyä rekisteriin.

Evästeet ja datankeräys

Konseptio.com-sivusto käyttää evästeitä, joiden avulla yritys voi kehittää palvelukokemustaan verkossa. Sivuston käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista, mutta tällöin sivu ei välttämättä toimi optimaalisella tavalla. Konseptio.com kerää sivuston käyttäjistä heidän itsensä antamia tietoja. Tietoja käytetään niin, ettei toiminta loukkaa sivuston käyttäjien yksityisyydensuojaa. Tietojen tarkoituksena on palvella asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla.