Terapeuttiset vertaistukiryhmät

Tarjoan ryhmämuotoisia, terapeuttisia ja ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä monenlaisiin kriisi- ja muutostilanteisiin.

Oletko kohdannut tai kokenut jotain, mikä haastaa hyvinvointiasi? Kaipaatko keskusteluapua? Tilanteesta ei tarvitse selvitä yksin. Olipa kyseessä arjen ahdistus tai elämän perustuksia ravisteleva koettelemus, terapeuttinen vertaistukiryhmä auttaa sinua selviytymään ja jäsentämään tilannettasi. Kokemuksiasi, tunteitasi ja tilannettasi käsitellään ryhmän tuella, rauhassa, voimavarakeskeisesti sekä keskitytään nykyhetkeen ja tulevaan.

Ohjaajana autan sinua löytämään elämääsi mielekkyyttä, merkityksellisyyttä ja selviytymiskeinoja silloin, kun ne meinaavat jäädä jaksamisen haasteiden tai murheiden alle. Ryhmässä keskustellen saat apua ja tukea, mutta myös ihan konkreettisia työkaluja haastavien tilanteiden ratkaisemiseen ja niistä selviytymiseen.

Löydät järjestämiäni terapiaryhmiä näiltä sivuilta. Lisäksi ohjaan joidenkin järjestöjen ja yhdistysten jäsenille maksuttomia, terapeuttisia vertaistukiryhmiä.

Kaipaako organisaatiosi ohjaajaa terapeuttiseen vertaistukiryhmään?

Järjestöt, yhdistykset, yhteisöt ja organisaatiot voivat ostaa minulta ohjauspalveluita. Ohjaan ammatillisesti ohjattuja, terapeuttisia vertaistukiryhmiä osallistujille, jotka kaipaavat ymmärretyksi, nähdyksi ja kuulluksi tulemista sekä uusia näkökulmia erilaisissa elämäntilanteissa. Tuen tarve voi liittyä eri tavoin kuormittavaan arkeen, kriisitilanteeseen, omaan tai läheisen sairastumiseen, yksinäisyyteen – mihin tilanteeseen vain, jossa vertaisten kesken on mahdollista luoda yhteisymmärrystä, lohtua ja toivoa.

Ohjaan terapeuttisia vertaistukiryhmiä voimavarakeskeisellä otteella. Huolehdin ryhmäytymisestä, turvallisemmasta tilasta sekä yhdistän ohjauksessani keskustelua ja tilanteen & tarpeen mukaan erilaisia pohdintatehtäviä, ajatusten jäsentämistä, taidemenetelmiä, kehon liikettä ja rauhoittumista.

Tiimien ja yhteisöjen sparraus ja fasilitointi

Kaipaako tiimisi tai työyhteisösi ulkopuolista fasilitaattoria ja sparrausta yhteisen sävelen, tavoitteen tai tahtotilan löytymiseen?

Onko teidän yhteisössänne jokainen on oman elämänsä, arkensa ja työnsä paras asiantuntija? Tiedättekö, millaisia asiantuntijoita ja persoonia porukkaanne kuuluu, mitä toisillenne oikeasti kuuluu, mitä ovat jokaisen osaaminen ja vahvuudet? Entä osaatteko auttaa ja tukea toisianne haastavalla hetkellä? Löydättekö parhaat ideat ja innovaatiot yhdessä vai yksin? Kehittäminen ja kehittyminen, uuden luominen sekä oman elämän hallinta kokonaisuudessaan on mahdollista silloin, kun tiimin, työyhteisön ja oman verkoston ilmapiiri on luottamuksellinen, toisia arvostava ja yhteisöllinen. Joskus luottamuksen ja yhteisöllisyyden rakentamiseen sekä yhteisen sävelen löytämiseen tarvitaan ulkopuolista sparrausta. Siksi on Konseptio.

Olipa kyse sitten strategiasta tai projektista, uuden tiimin muodostamisesta tai tiimin vuorovaikutuksen kehittämisestä, autan ammattitaidolla. Kanssani porukan monet näkökulmat tulevat näkyviksi, jokaisen tiimiläisen äänet kuuluviin ja työskentelylle yhdessä asetetut tavoitteet täytetyksi.

Aikataulut

Täältä näet käynnistyvät ryhmät, niiden kuvaukset ja aikataulut.

Otathan minuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, mikäli haluat varata oman vertaisryhmän tai fasilitoinnin organisaatiollesi.

yhteystiedot

Täältä löydät sähköpostiosoitteeni, puhelinnumeroni sekä linkin LinkedIn-profiiliini.

Voit laittaa minulle palautetta ja toiveita esimerkiksi vertaistukiryhmien teemoista.

Odotan innolla yhteydenottoasi!

kohdaten-blogi

Blogista löydät lisää tietoa minusta ja siitä, mitä ajattelen elämästä, työstä, ihmisistä ja kohtaamisista.

Blogi julkaistaan ihan pian!

Sydämen asiana kohtaaminen

Suhtaudun intohimolla ja suurella sydämellä ihmisten auttamiseen sekä voimavarojen ja ratkaisujen etsimiseen yhdessä.

Koen ammatillisena onnistumisena sen, kun ryhmässä ihmiset ja heidän välisensä luottamus alkaa kannatella kuin itsestään. Sen, kun ohjaamani ryhmän jäsenten välille syntyy ymmärrystä, empatiaa ja sielujen sympatiaa. Olipa kyse sitten elämänmuutoksesta tai työelämän murroksesta.

Monenlaiset ihmiset ovat kiehtoneet minua aina. Meistä jokaisella on kyky selviytyä erilaisista elämää haastavista tilanteista. Monelle ulkopuolinen keskusteluapu, ammattilaisen tuki ja vertaisten ymmärrys tarjoavat näkökulmia, joita ei ehkä olisi ilman toisia hoksannut ajatella. Ääneen puhuminen ja toisten kuuntelu voi tarjota ratkaisuja niin pieniin arjen pohdintoihin kuin suurempiin, elämää mullistaviin kriisitilanteisiin.

Ammattiauttajana haluan tarjota jokaiselle mahdollisuuden tulla kuulluksi, nähdyksi ja autetuksi. Kohdatuksi omana itsenään ja omassa elämäntilanteessaan.

Työyhteisön valmentajana ja fasilitaattorina tuon jokaisen osallistujan ja ryhmänjäsenen äänen, näkökulman ja potentiaalin yhteiseen keskusteluun ja kehittämiseen.

Minulle kaikessa tekemisessä on kyse ihmisistä ja heidän kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan. Joskus kriisissä ihminen kykenee ajattelemaan huomiseen, toisessa tilanteessa katse kantaa pidemmälle.

Hyvinvoivana ja osallisena on helpompaa luottaa tulevaan, innostua, nähdä mahdollisuuksia, haaveilla, motivoitua ja kehittyä sekä olla luova ja aikaansaavakin. Kun on toivoa, on mahdollisuus olla läsnä omassa elämässä.

Kohtaamisella on väliä

Intohimonani on merkityksellinen ja tasapainoinen elämä, arjen toimiva ja iloa tuottava palapeli.

Mikään ei ole oikeastaan tärkeämpää kuin se, että tulee nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi oman elämänsä parhaana mahdollisena asiantuntijana. Osana lähipiiriä, yhteisöä, verkostoa ja isompaa kokonaisuutta.

Autan erilaisia ihmisiä selviytymään ja onnistumaan elämän erilaisissa muutos- ja murrostilanteissa, saavuttamaan itselleen asettamiaan tavoitteita ja unelmia sekä löytämään tekemiseen ilon ja tasapainon.

Juuri nyt terapeuttisen ja valmentavan työni keskiössä ovat ryhmät. Työni suurinta antia on tarjota jokaisella edes hetkeksi oma porukka, yhteisö, johon kuulua. Ryhmäprosessin paras hetki on, kun – vielä hetki sitten toisilleen tuntemattomat – ihmiset alkavat kannatella toisiaan!

Työelämässä kohdatuksi tuleminen perustuu vahvalle, toimivalle vuorovaikutukselle, avoimelle yhteisöllisyydelle sekä kohtaavalle johtajuudelle ja yhteistyölle. Yhteinen ymmärrys, visio ja tavoite selkeyttää omaa roolia ja merkitystä yhteisön jäsenenä.

Valmennan tiimejä ja työyhteisöjä vuorovaikutukseen ja dialogiin, yhteiseen ymmärrykseen sekä sektorirajat ylittävään yhteistyöhön.

Pitkä tie ammattiauttajaksi

Olen pitkään rakentanut paikkaani maailmassa vastatakseni ihmisten ja yhteisöjen tämän päivän tarpeisiin: sosiaalialan ammattilaisesta business coachiksi, lyhytterapeutiksi ja fasilitaattoriksi.

Sosiaalialan taustani, työkokemukseni ja terapiakoulutukseni mahdollistavat minulle erilaisten ihmisten ja elämäntilanteiden, arjen haasteiden ja elämän kriisitilanteiden kohtaamisen ammattitaitoisesti.

Sen lisäksi suuntautuminen johtamiseen ja kehittämiseen sekä systeemiseen business coachingiin tarjoaa monipuolisen taustan yksilöiden, tiimien, yhteisöjen ja verkostojen tukemiseen.

Konseption lisäksi työskentelen pienen lastensuojelujärjestön toiminnanjohtajana.

Koulutukseni:

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (Lyhytterapiainstituutti)

Systeeminen business coach (BoMentis Coaching House)

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) (Rastor)

Seksuaalineuvoja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)

Sosionomi AMK ja YAMK (Metropolia ammattikorkeakoulu)

Lisäksi olen käynyt koulutuksia mm. vuorovaikutuksesta, taidemenetelmistä, fasilitoinnista, kriisityöstä, vaikuttamisesta ja johtamisesta. Olen myös kouluttautunut erilaisiin ilmiöihin, kuten esim. väkivaltaan, mielenterveyteen, päihteisiin, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, lastensuojeluun ja vammaisuuteen liittyen.

Heidi on älykäs, kannustava ja empaattinen valmentaja, joka osaa kysyä hyviä kysymyksiä. Olen saanut jokaisesta keskustelusta uusia ajatuksia ja oppinut ymmärtämään paremmin itseäni ja muita työyhteisössäni. Heidin monipuolinen työelämän (ja elämän) kokemus ja koulutus huokuu terävien havaintojen taustalta.

Heidi kiteyttää ja jäsentää taitavasti puhumiani asioita ja auttaa siten selkeyttämään ajatuksiani. Keskustelut ovat rohkaisseet ja auttaneet oivaltamaan, mitä oikeastaan ajattelen ja haluan. Ne ovat antaneet selkeyttä ja rauhoittaneet mieltä työelämän sekavissa tai stressaavissa tilanteissa. Keskustelun jälkeen tuntuu aina vähän helpommalta taklata ongelmia.

Yksityisasiakkaan julkaistavaksi antama palaute

Heidi on loistava kuuntelija, joka osaa kysyä oikeat kysymykset. Sain Zoom-keskusteluistamme selkeyttä ja työkaluja haastavan tilanteen ratkaisemiseen ja epävarmuuden sietämiseen työelämän muutoskohdassa.

Minulle kohtaamiset olivat yhdistelmä coachausta ja lyhytterapiaa – koin, että Heidi osasi antaa sellaista tukea, mitä juuri siinä hetkessä tarvitsin.

Yksityisasiakkaan julkaistavaksi antama palaute